8 the Theatre logo trang

Archive

--- Everything Jazzis: Hollywood Concert Jazzis từ trước đến giờ đã mang đến cho khán giả những bản nhạc jazz thật classic. Giờ đây chúng tớ muốn cho mọi người thấy được thêm một khía cạnh của jazz. Thứ xa lạ trong chính những thứ quen thuộc

--- Everything Jazzis: Hollywood Concert Jazzis từ trước đến giờ đã mang đến cho khán giả những bản nhạc jazz thật classic. Giờ đây chúng tớ muốn cho mọi người thấy được thêm một khía cạnh của jazz. Thứ xa lạ trong chính những thứ quen thuộc

--- Everything Jazzis: Hollywood Concert Jazzis từ trước đến giờ đã mang đến cho khán giả những bản nhạc jazz thật classic. Giờ đây chúng tớ muốn cho mọi người thấy được thêm một khía cạnh của jazz. Thứ xa lạ trong chính những thứ quen thuộc